فهرست شرکت ها و موسسات

در این صفحه فهرست نهاد هایی که فعالیتشان تولید یا ترویج داده های عمومی است جمع آوری شده است. هدف این فهرست، انتقال تجربیات آن ها به شماست. برای اطلاعات بیشتر و دیدن معنای کلمات و اعداد این جدول، این صفحه را ببینید.
نامصنعتگونهمدل درآمدزاییارزشدرآمدکارمندان
آردوینو ای جیسخت افزارشرکت خصوصیفروش محصولنامعلومنامعلومنامعلوم
دیتا بریکسنرم افزارشرکت خصوصیخدمات فنی6 میلیارد دلار200 میلیون دلار1400
المنت اچ کیونرم افزارشرکت خصوصیخدمات آنلاین18 میلیون دلارنامعلوم47
گیت لبنرم افزارشرکت خصوصیخدمات آنلاین، هسته باز1 میلیارد دلار100 میلیون دلار1200
گیترنرم افزارشرکت تابعهخدمات آنلاین2 میلیون دلارنامعلومنامعلوم
شرکت موزیلانرم افزارشرکت تابعهنامعلومنامعلوم450 میلیون دلار750
بنیاد موزیلانرم افزارسازمان غیر انتفاعینامعلومغیر قابل محاسبه436 میلیون دلار80
پروسا ریسرچماشین آلاتشرکت خصوصیفروش محصولنامعلومنامعلوم100
ردهتنرم افزارشرکت تابعهپشتیبانی34 میلیارد دلار3 میلیارد دلار13000
سای فایوسخت افزارشرکت خصوصیهسته باز60 میلیون دلارنامعلوم500
سوناتایپنرم افزارشرکت خصوصیخدمات فنینامعلومنامعلوم300
کنسرسیوم وب جهانینرم افزارسازمان غیر انتفاعیفروش صندلیغیر قابل محاسبه10 میلیون دلار60
بنیاد ویکی مدیاآموزشسازمان غیر انتفاعیاعانهغیر قابل محاسبه100 میلیون دلار400