بنیاد ویکی مدیا

اطلاعات جانبی

  • صنعت: آموزش
  • گونه: سازمان غیر انتفاعی
  • مدل درآمدزایی: اعانه
  • کارمندان: 400
  • درآمد: 100 میلیون دلار
  • ارزش: غیر قابل محاسبه
  • پیوند های مفید: