گیتر

گیتر یک پیام رسان عمومی است که حوزه کاری خود را درباره برنامه نویسان تعریف کرده است. این پیام رسان در سال ۲۰۱۷ توسط گیت لب خریداری شد و در سال ۲۰۲۰ المنت گیتر را از گیت لب خریداری کرد تا آن را به شبکه ماتریس متصل کند.

گیتر را به این دلیل در این فهرست آوردیم که مشاهده کنید که شرکت هایی که حتی یک بیت داده انحصاری ندارند هم ارزشمند هستند و خرید و فروش می شوند و هم چنین شرکت هایی که بر پایه داده های عمومی هستند می توانند انقدر بزرگ شوند که شرکت های دیگر را تصاحب کنند.

اطلاعات جانبی

  • صنعت: نرم افزار
  • گونه: شرکت تابعه
  • مدل درآمدزایی: خدمات آنلاین
  • کارمندان: نامعلوم
  • درآمد: نامعلوم
  • ارزش: 2 میلیون دلار
  • پیوند های مفید: