گیت لب

اطلاعات جانبی

  • صنعت: نرم افزار
  • گونه: شرکت خصوصی
  • مدل درآمدزایی: خدمات آنلاین، هسته باز
  • کارمندان: 1200
  • درآمد: 100 میلیون دلار
  • ارزش: 1 میلیارد دلار
  • پیوند های مفید: