بنیاد موزیلا

همچنین شرکت موزیلا را ببینید.

اطلاعات جانبی

  • صنعت: نرم افزار
  • گونه: سازمان غیر انتفاعی
  • مدل درآمدزایی: نامعلوم
  • کارمندان: 80
  • درآمد: 436 میلیون دلار
  • ارزش: غیر قابل محاسبه
  • پیوند های مفید: