سوناتایپ

سونا تایپ یک شرکت است که خدمات امنیتی را برای نرم افزار هایی که وابستگی به نرم افزار های عمومی دیگر دارند فراهم می کند. چون نرم افزار های عمومی به صورت بسیار پراکنده و غیر متمرکز توسعه می یابند، امنیت آن ها نیاز به توجه بیشتری دارد. این شرکت ابزار های خود را نیز تماما به صورت عمومی منتشر کرده است و فایده این کار برای او، سهم بازار بیشتر و رشد ابزارش توسط مشارکت کنندگان دیگر است.

اطلاعات جانبی

  • صنعت: نرم افزار
  • گونه: شرکت خصوصی
  • مدل درآمدزایی: خدمات فنی
  • کارمندان: 300
  • درآمد: نامعلوم
  • ارزش: نامعلوم
  • پیوند های مفید: