پروانه کریتیو کامانز تخصیص - اشتراک همسان

این پروانه یک پروانه کپی لفت است که برای داده هایی مانند عکس، فیلم، موسیقی، کتاب، مقاله، اسلاید و ... استفاده می شود. این پروانه به شما اجازه می دهد که هر استفاده ای از این داده ببرید، و آن را آزادانه کپی کنید اما به شرط آن که:

  1. اعتبار مناسب به تولید کننده داده تخصیص دهید، پیوندی به این پروانه ارائه کنید و اگر تغییری داده اید، به آن اشاره کنید.
  2. اگر این داده را تغییر می دهید یا با داده های دیگر ترکیب می کنید و داده ای جدید می سازید، نتیجه را نیز باید تحت همین پروانه منتشر کنید. یعنی به دیگران اجازه دهید که اثر ساخته شده را آزادانه کپی کنند و به اشتراک بگذارند.

این پروانه در وبسایت کریتیو کامانز

سایر پروانه های داده های عمومی