داده های عمومی جنگی

این مقاله پیش‌نویس است و محتوای آن کامل نیست.

زمان مطالعه: 1 دقیقه

آیا تا به حال فکر کرده اید که داده های ساخت بمب اتم عمومی شود؟ آیا این عمومی شدن به نفع جامعه است یا به ضرر آن؟ داده های جنگی دیگر، مثل طرح ساخت تانک ها یا جنگنده ها چطور؟ چه چیزی داده های جنگی را متمایز می کند که عمومی شدن آن ها نیاز به بحث دارد؟ در این نوشته بررسی می کنیم که:

  • آیا عمومی شدن داده های جنگی لازم است؟
  • آیا عمومی شدن داده های جنگی مفید است؟
  • چه داده هایی مانند داده های جنگی هستند و نباید مثل بقیه داده ها به آن ها نگاه کرد و درباره عمومی کردن یا نکردنشان صحبت کرد؟

داده های عمومی برپایه همکاری هستند