مساله سواد

این مقاله پیش‌نویس است و محتوای آن کامل نیست.

زمان مطالعه: 1 دقیقه

در تعریف سنتی، سواد به معنی خواندن و نوشتن است. با سواد سنتی، مردم می توانند از داده هایی که در کتاب ها نوشته شده اند استفاده کنند که در گذشته، تنها صورت داده ها حساب می شد. پس اگر بخواهیم مفهوم سواد را به دنیای امروز تعمیم بدهیم، می توانیم بگوییم سواد به معنی توانایی استفاده از داده هاست. با این تعریف، علاوه بر خواندن و نوشتن، توانایی استفاده از کامپیوتر و اینترنت به علاوه شناخت حداقلی از جهان پیرامون برای سواد داشتن لازم است.

سواد، سد پیشروی برابری

شکاف دیجیتالی و فقر در آفریقا

پروژه اوپن سورس اکولوژی تلاش کرد تا دستگاه هایی بسازد که با آن نیاز های اصلی یک جامعه کوچک را به صورت پایدار برطرف کند. اما بعد از مدتی، توسعه دهندگان این پروژه به این نتیجه رسیدند که تکنولوژی کامل، بدون افراد کامل به درد نمی خورد. به همین دلیل تمرکز این پروژه بعد از آن روی فعالیت ها و رویداد های آموزشی شد که به مردم مقدمات لازم برای توانایی ساخت و استفاده از دستگاه های عمومی را یاد دهد.

این مقاله را ویرایش و بهبود دهید.