فهرست داده های عمومی

وضعیت: آماده
لینک: index.pdcommunity.ir

فهرست داده های عمومی مجموعه ای از اطلاعات درباره داده های عمومی موجود در جهان است که به افراد کمک می کند تا داده های عمومی مورد نیاز خود را پیدا کرده و استفاده شان از داده های انحصاری را کاهش دهند.

داده های این فهرست توسط کاربران جمع آوری و اضافه می شود. این فهرست از نرم افزار مدیاویکی که توسط ویکی پدیا ساخته شده است استفاده می کند و مانند ویکی پدیا ساماندهی می شود. کاربران می توانند صفحهات را ویرایش یا اضافه کنند و مدیرانی از کاربران فعال، جلوی خرابکاری را می گیرند و در تعارض های ویرایشی، رهنمود هایی که از طرف جمعیت تعیین شده است را اعمال می کنند.

داده های این فهرست در خدمات دیگر نیز می توانند استفاده شوند. برای مثال جایگزین یاب یک برنامه است که کمک می کند تا جایگزین عمومی خدمات یا نرم افزار های انحصاری را پیدا کنید.