گیتر به ماتریس می پیوندد

۹ مهر ۱۳۹۹

گیتر یک بستر پیام رسان در لحظه مخصوص توسعه دهندگان است. این پیام رسان در سال ۲۰۱۷ توسط گیت لب که قبل تر گیتر را خریداری کرده بود، متن باز شد و به صورت داده عمومی منتشر شد. ماتریس نیز یک پروتکل پیام رسانی عمومی و غیر متمرکز است که به همه اجازه می دهد در عین حال که از کارساز (server) های خودشان برای پیام رسانی استفاده می کنند جزیی از شبکه فدراسیونی ماتریس باشند و بتوانند با افراد در کارساز های دیگر ارتباط برقرار کنند.

امروز، گیتر توسط شرکت نیو وکتور که توسط بنیان گذاران ماتریس بنا شده است و توسعه دهنده یکی از کار خواه های پیشرو شبکه ماتریس، یعنی المنت می باشد، خریداری شد.

نیو وکتور قصد دارد تا به مرور API ماتریس را در گیتر پیاده سازی کند تا گیتر و کاربران آن، جزیی از شبکه ماتریس شوند و هر کاربر ماتریس بتواند در گروه های گیتر عضو شود و پیام دهد. سپس این شرکت کارخواه خود یعنی المنت را با کارخواه گیتر، که ظاهر بهتر و قابلیت های بیشتری دارد ادغام می کند و قابلیت های کارخواه گیتر را به المنت می آورد. سپس از المنت یا یک نسخه سفارشی شده آن برای گیتر استفاده می کند.

ادغام این پروژه های مبتنی بر داده های عمومی، از چندین جهت به آن ها و در نتیجه به جامعه کمک خواهد کرد:

  • کاربران شبکه غیرمتمرکز ماتریس رشد قابل توجهی خواهند کرد. (طبق سایت خود ماتریس اکنون ۲۰ میلیون کاربر وجود دارد که ۱.۷ میلیون به آن افزوده می شود) این کاربران اضافه شده اکثرا توسعه دهنده نرم افزار های متن باز هستند و توان و انگیزه مشارکت و بهبود فنی ماتریس را دارند.
  • قابلیت های کارخواه گیتر می تواند شبکه ماتریس را قابل استفاده تر کند و یک مزیت رقابتی نسبت به سایر پیام رسان ها ایجاد کند.
  • تیم توسعه دهنده دو پروژه مشابه با داده های عمومی ادغام می شوند و توان آن ها برای بهبود این پروژه با هم جمع خواهد شد.

پیوند به بیرون