وضعیت داده های عمومی در صنعت نرم افزار

این مقاله پیش‌نویس است و محتوای آن کامل نیست.

زمان مطالعه: 3 دقیقه

یکی از سوالاتی که برای افرادی که می خواهند در حوزه داده های عمومی فعالیت کنند مطرح می شود، این است که آیا تلاش ما به نتیجه ای خواهد رسید و چشم انداز این نتیجه چیست. آیا ممکن است که روزی همه داده ها عمومی شوند؟ آیا ممکن است روزی بتوان بدون داده های انحصاری زندگی کرد؟ و سوالاتی از این قبیل.

برای پاسخ به این سوال، پیش بینی و تحلیل صرفا تئوری مناسب نیست زیرا از دقت و قطعیت کافی برخوردار نیستند و یک شخص دیگر ممکن است با یک تحلیل تئوری دیگر به نتایج دیگری برسد. بهترین راه، استفاده از تجارب موجود و رجوع به تاریخ است.

امروزه نرم افزار های عمومی به بلوغ رسیده اند و بهترین انتخاب برای بحث مورد نظر ما هستند؛ اگر چه باید توجه داشت که داده های عمومی پیشرفته ای در بسیاری از زمینه ها وجود دارند و داده های عمومی مختص صنعت نرم افزار نیستند، اما می توان گفت که داده های عمومی در صنعت نرم افزار به مرحله نهایی خود رسیده اند و شرح حال نرم افزار های عمومی، پاسخ مساله ماست.

وضعیت فعلی

وضعیت فعلی صنعت نرم افزار، که نماینده وضعیت نهایی داده های عمومی است، به این صورت است:

استقلال کامل

شما استقلال کامل از نرم افزار های انحصاری دارید. تمام کار های عادی بدون نیاز به نرم افزار انحصاری قابل انجام است. در تمام حوزه های مخصوص نرم افزار (یعنی حوزه هایی که آمیخته با چیز های دیگر مثل علم یا صنعتی خاص نیستند) نرم افزار های عمومی وجود دارند که یا نرم افزار پیشرو در آن زمینه هستند و یا تفاوت اندکی با آن دارند. شما می توانید نیاز های نرم افزاری خود را بدون نرم افزار های انحصاری، و در نتیجه بدون هزینه و بدون محدودیت برطرف کنید.

هنوز داده های انحصاری وجود دارند

هنوز داده های انحصاری وجود دارند و این یعنی هنوز کسانی از نرم افزار های انحصاری استفاده می کنند. این سوال ممکن است به وجود بیاید که چرا این اتفاق می افتد وقتی نرم افزار های عمومی کامل هستند؟ پس مصرف کنندگان نرم افزار های انحصاری را بر پایه علت دسته بندی می کنیم.

  • کاربر نهایی: کاربر نهایی هم چنان از داده های انحصاری استفاده می کند، اما علت این نیست که داده های عمومی بی کیفیت هستند بلکه علت این است که کاربر معمولا به صورت منطقی تصمیم نمی گیرد، بلکه با فاکتور های دیگری مثل تبلیغات انتخابش را انجام می دهد. برای او اهمیتی ندارد که اندکی پول بابت یک نرم افزار بدهد یا آن نرم افزار از اطلاعات او استفاده کند، و ممکن است که اصلا متوجه نشود که انتخاب دیگری نیز وجود دارد.
  • اینرسی: نرم افزار های انحصاری بعضا با تبلیغات و ارائه پیشنهاد های جالب و یا هم افزایی انحصار به سهمی از بازار می رسند. سپس هنگامی که می خواهند به بهره برداری برسند و برنامه تجاری خود را اجرا کنند و به کاربران، هزینه تحمیل کنند، دیگر کاربرانی که به آن نرم افزار عادت کرده اند یا آن را آموزش دیده اند یا محصول خود را بر پایه آن ساخته اند، باید سختی تحمل کنند و ممکن است ضرر ناشی از استفاده از نرم افزار انحصاری را به ضرر ناشی از تغییر، ترجیح دهند.

با این حال در بعضی از زمینه ها نیز داده انحصاری مطرحی وجود ندارد و تمام گزینه های معقول که توسط همه استفاده می شوند عمومی هستند. برای مثال تقریبا کامپایلر انحصاری مطرحی وجود ندارد یا فریمورک های مدرن توسعه نرم افزار همه عمومی هستند.

این مقاله را ویرایش و بهبود دهید.