جایگزین یاب

وضعیت: آماده
لینک: alternative.pdcommunity.ir

جایگزین یاب یک نرم افزار است که به کمک آن می توانید جایگزین های خدمات و نرم افزار های انحصاری را پیدا کنید و از آن ها کمتر استفاده کنید. داده های مورد نیاز این نرم افزار از فهرست داده های عمومی تامین می شود.