عضویت

در حال حاضر ما به حمایت مالی مستمر نیاز نداریم اما نیاز بسیاری به نیروی داوطلب داریم. زمان داوطلبان متخصص از میلیارد ها حمایت مالی با ارزش تر است. به وسیله پر کردن فرم عضویت، شما آمادگی خود را برای همکاری با ما اعلام می کنید. ما در اطلاعات به دست آمده جستجو می کنیم و در هنگام نیاز، با شما تماس می گیریم.

نیازی به وارد کردن اطلاعات خصوصی تان نیست. ما این اطلاعات را منتشر نمی کنیم اما علاوه بر ما، صاحبان زیرساخت نیز به اطلاعات شما دسترسی دارند. پس به اطلاعاتی که از خود برای مثال در شبکه های اجتماعی منتشر می کنید بسنده کنید و از ارسال اطلاعات محرمانه خودداری کنید.