چرا کسی باید داده انحصاری اش را عمومی کند؟

این مقاله پیش‌نویس است و محتوای آن کامل نیست.

زمان مطالعه: 1 دقیقه

دلیلی به جز این که بخواهد یک کار خوب کند وجود ندارد.

پس چگونه باید داده عمومی تولید شود؟

تصور غلط این است که انتظار داشته باشیم داده عمومی از عمومی شدن یک داده انحصاری تولید شود. در حالی که داده های انحصاری در بازار تولید می شوند ولی داده های عمومی توسط مشارکت غیر متمرکز تولید می شوند. برای همین اشتباه است که فکر کنیم روزی مایکروسافت سیستم عاملش را عمومی می کند بلکه باید با توان جمعی خودمان یک سیستم عامل عمومی بسازیم (که در مثال سیستم عامل، ساختیم) و آن را بهتر از ویندوز کنیم (که کردیم) و روزی که این اتفاق افتاد، می توانیم انتظار داشته باشیم که مایکروسافت که در رقابت شکست خورده، ویندوز را عمومی کند (که این اتفاق نیفتاده است اما مایکروسافت گام هایی برداشته است. ) که در آن روز، دیگر ویندوز عمومی شده نیز کاربردی برای جامعه نخواهد داشت.

این مقاله را ویرایش و بهبود دهید.